NHÃN HIỆU CHUYÊN CÀ PHÊ ARABICA
CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN DUY BIỂU

Trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Reng Reng Café là nhãn hiệu độc lập của gia đình, “KHÔNG” có “bất cứ” mối liên hệ với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào khác, ngay từ khâu sản xuất.

Sản phẩm cà phê arabica được gia đình sản xuất với quy mô siêu nhỏ, đưa trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua các địa điểm do gia đình trực tiếp quản lý, vận hành.

Gia đình Nguyễn Duy Biểu “KHÔNG” cung cấp, bỏ mối, phân phối, hay liên kết kinh doanh với bất cứ cá nhân, tổ chức nào, ngay cả những khâu cuối cùng: các gói cà phê thành phẩm, các  món cà phê uống tại chỗ hoặc mang về.

XƯỞNG SẢN XUẤT: THỊ TRẤN NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

TRẠM TRUNG CHUYỂN SẢN PHẨM: QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

+84 933 653 101 – nguyenduybieu@gmail.com – facebook.com/rengrengcafe

COFFEE BEAN/ COFFEE POWDER

KHỔNG LỒ XANH
Đà Lạt Over Dark Roast (238°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
For drink only, don’t sell coffee bean

MAI TAI SƠN
Đà Lạt Extra Dark Roast (233°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
200g Packaged = 120k vnd
Best Seller

LÝ TIỂU LONG
Đà Lạt Dark Roast (228°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
For drink only, don’t sell coffee bean

DA LAT MEDIUM ROAST
Đà Lạt Medium Roast (220°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
200g Packaged = 100k vnd
Best Seller

COSTA RICA MEDIUM ROAST
Medium Roast (220°C)
100% Costa Rica Arabica – Brunca
200g Packaged = 200k vnd

ETHIOPIA LIGHT ROAST
Light Roast (212°C)
100% Ethiopia Arabica – Yirgacheffe
200g Packaged = 180k vnd

ETHIOPIA EXTRA LIGHT ROAST
Extra Light Roast (204°C)
100% Ethiopia Arabica – Yirgacheffe
200g Packaged = 160k vnd

DRINKS

ĐEN
02 shots of extra dark roast espresso
Hot/ ice
01 cup = 40k vnd

CỤ NÀ
02 shots of extra dark roast espresso
Condensed milk
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

CẬU NÀ
02 shots of extra dark roast espresso
Condensed milk
Fresh milk
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

ÔNG NÀ
02 shots of extra dark roast espresso
Condensed milk
Less whipping cream than BÀ NÀ
Ice/ no ice
01 cup = 45k vnd

BÀ NÀ
01 shot of extra dark roast espresso
Condensed milk
More whipping cream than ÔNG NÀ
Ice/ no ice
01 cup = 45k vnd

CÔ NÀ
01 shot of extra dark roast espresso
Cappucino
Condensed milk or no
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

LATTE
01 shot of extra dark, medium or light roast espresso
Nhiều sữa tươi hơn cappucino
Ít bọt sữa hơn cappucino
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

ESPRESSO

01 shot of Costa Rica medium roast espresso
Hot only
01 cup = 30k vnd

AMERICANO

01 shot of Ethiopia light roast espresso
Thêm nước lọc
Hot/ ice
01 cup = 30k vnd

PHÂN BUA
V60 Ethiopia extra light roast
Hot/ ice
01 cup = 30k vnd

RENG RENG CAFÉ ® 2013