NHÃN HIỆU CHUYÊN CÀ PHÊ ARABICA
CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN DUY BIỂU

THỊ TRẤN NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

+84 933 653 101 – nguyenduybieu@gmail.com – facebook.com/rengrengcafe

COFFEE BEAN/ COFFEE POWDER

KHỔNG LỒ XANH
Over Dark Roast (238°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
For drink only, don’t sell coffee bean

MAI TAI SƠN
Extra Dark Roast (233°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
200g Packaged = 120k vnd
Best Seller

LÝ TIỂU LONG
Dark Roast (228°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
For drink only, don’t sell coffee bean

DA LAT MEDIUM ROAST
Medium Roast (220°C)
100% Viet Nam Arabica – Da Lat
200g Packaged = 100k vnd
Best Seller

COSTA RICA MEDIUM ROAST
Medium Roast (220°C)
100% Costa Rica Arabica – Brunca
200g Packaged = 200k vnd

ETHIOPIA LIGHT ROAST
Light Roast (212°C)
100% Ethiopia Arabica – Yirgacheffe
200g Packaged = 180k vnd

ETHIOPIA EXTRA LIGHT ROAST
Extra Light Roast (204°C)
100% Ethiopia Arabica – Yirgacheffe
200g Packaged = 160k vnd

DRINKS

ĐEN
02 shots of dark roast espresso
Hot/ ice
01 cup = 40k vnd

CỤ NÀ
02 shots of dark roast espresso
Condensed milk
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

CẬU NÀ
02 shots of dark roast espresso
Condensed milk
Fresh milk
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

ÔNG NÀ
02 shots of dark roast espresso
Condensed milk
Less whipping cream than BÀ NÀ
Ice/ no ice
01 cup = 45k vnd

BÀ NÀ
01 shot of dark roast espresso
Condensed milk
More whipping cream than ÔNG NÀ
Ice/ no ice
01 cup = 45k vnd

CÔ NÀ
01 shot of dark roast espresso
Cappucino
Condensed milk or no
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

LATTE
01 shot of dark, medium or light roast espresso
Nhiều sữa tươi hơn cappucino
Ít bọt sữa hơn cappucino
Hot/ ice
01 cup = 45k vnd

ESPRESSO

01 shot Costa Rica medium roast espresso
Hot only
01 cup = 30k vnd

AMERICANO

01 shot Ethiopia light roast espresso
Thêm nước lọc
Hot/ ice
01 cup = 30k vnd

PHÂN BUA
V60 Ethiopia extra light roast
Hot/ ice
01 cup = 30k vnd

RENG RENG CAFÉ ® 2013