RENG RENG CAFÉ – NHÃN HIỆU CHUYÊN ARABICA ĐÀ LẠT CỦA GIA ĐÌNH NGUYỄN DUY BIỂU
Reng Reng Café – the coffee brand of Nguyễn Duy Biểu family – only arabica from Đà Lạt, Việt Nam

VỚI NHÃN HIỆU NÀY, GIA ĐÌNH NGUYỄN DUY BIỂU LÀM CÁC VIỆC:
MUA QUẢ CÀ PHÊ CHÍN >> SƠ CHẾ >> PHƠI >> BẢO QUẢN >> RANG >> ĐÓNG GÓI >> PHA CHẾ
To make this brand, Nguyễn Duy Biểu family:
Buy coffee berrys from famers >> process >> dry >> store >> roast >> pack >> brew (espresso/pourover)

BẠN CÓ THỂ LẤY CÁC GÓI HẠT/BỘT 200GR ĐÃ RANG, HOẶC LẤY CÁC TÁCH CÀ PHÊ TẠI CÁC TRẠM CỦA RENG RENG CAFÉ
You are able to get 200gr roasted coffee bags (both whole beans and powder) or have cups of arabica at stations of Reng Reng Café

CÁC TRẠM CỦA RENG RENG CAFÉ NẰM Ở ĐÂU?
Where are stations of Reng Reng Café?

TRẠM 01 TẠI THỊ TRẤN NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM
TỪ CHỦ NHẬT ĐẾN THỨ NĂM: 7 GIỜ SÁNG – 11 GIỜ TRƯA
THỨ SÁU VÀ THỨ BẢY: 7 GIỜ SÁNG – 10 GIỜ TỐI
Station #01 at Nam Ban town, Lâm Hà district, Lâm Đồng province, Việt Nam
From Sunday to thursday: 7am – 11am
Friday & Saturday: 7am – 10pm

TRẠM 02 TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM
TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU: 7 GIỜ SÁNG – 3 GIỜ CHIỀU
THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT: 7 GIỜ SÁNG – 7 GIỜ TỐI
Station #02 at Hà Nội, Việt Nam
From Monday to Friday: 7am – 3pm
Saturday & Sunday: 7am – 7pm

TRẠM 03 TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM
TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT: 5 GIỜ CHIỀU – 10 GIỜ TỐI
Station #03 at Hà Nội, Việt Nam
From Monday to Sunday: 5pm – 10pm­

THÔNG TIN LIÊN LẠC:
Contact infomations:
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG/ mobile phone number: +84 933 653 101
THƯ ĐIỆN TỬ/ email: nguyenduybieu@gmail.com
FACEBOOK.COM/RENGRENGCAFE

NHÃN HIỆU “RENG RENG CAFÉ” ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2013
The brand named “Reng Reng Café” has registered in Việt Nam since 2013