RENG RENG CAFÉ – CHUYÊN CÀ PHÊ ARABICA

Reng Reng Café – Only Arabica Coffee

XƯỞNG SẢN XUẤT:
THỊ TRẤN NAM BAN, HUYỆN LÂM HÀ,
TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

Processing plant:
Nam Ban town, Lâm Hà district, Lâm Đồng province, Việt Nam

TRẠM TRUNG CHUYỂN TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

TỪ THỨ BA ĐẾN THỨ SÁU
MỞ CỬA: 7 GIỜ SÁNG – 3 GIỜ CHIỀU

THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT
MỞ CỬA: 7 GIỜ SÁNG – 7 GIỜ TỐI

THỨ HAI: ĐÓNG

Station at Hà Nội, Việt Nam

From Tuesday to Friday, open: 7am – 3pm

Saturday & Sunday, open: 7am – 7pm

Monday: close

+84 933 653 101

nguyenduybieu@gmail.com

facebook.com/rengrengcafe

 

® 2013